Promovem l’envelliment
actiu, participatiu
i saludable.
Associació PROTED

Video conmemoratiu Día Internacional de la dona

Amb la col.laboració de 8 alumnes de les Aules 3ª Edat Jesús-Patraix y el Grau
https://youtu.be/hDD1yR29qSI
 
AULES DE 3a EDAT
Información y Solicitudes:
Centro Social Senabre
C/ Llanera de Ranes, 30
46017 - Valencia
Tlfno y Fax:
96.357.08.58 - 96.357.08.59
Email: jesuspatraix@fevated.org